Summer trip with team MyTravelThru

[ENGLISH BELOW]

Vừa qua ngày 27/7/2022, Team MyTravelThru đã có kì nghỉ dưỡng ngắn ngày đầy cảm xúc tại Coco Islands, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Với sự tham gia của đầy đủ thành viên, chuyến đi trở thành cơ hội gắn kết tuyệt vời của đại gia đình MyTravelThru.

Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Chặng đường phía trước, hi vọng có thể cùng nhau đưa MyTravelThru chiếm lĩnh vị thế hàng đầu khu vực.

—————–

On July 27, 2022, Team MyTravelThru had a short emotional vacation at Coco Islands, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam. With the participation of all members, the trip became a great bonding opportunity for the MyTravelThru family.

Thanks for your dedication. On the way ahead, we’d looked forward to bringing MyTravelThru together to the top position.

summer trip with team mytravelthru 3
Happy Holiday Together
summer trip with team mytravelthru 2
 MyTravelThru – One Team, One Dream
summer trip with team mytravelthru 5
MyTravelThru – Your Ride Anywhere
summer trip with team mytravelthru 4
BBQ Party

 

Recent Post

No more posts to show
Enter your search & hit enter