How To Contact Us The Fastest Way?

[English Below]

Kính thưa Quý khách,

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi hơn thông thường. Để hạn chế tình trạng quá tải, chúng tôi đã hệ thống các câu hỏi thường gặp của Qúy khách hàng trên phần mềm để có thể xử lý nhanh nhất yêu cầu của quý vị “CHỈ SAU MỘT CÚ CLICK”.

Dưới đây là hướng dẫn để Qúy khách hàng có thể liên hệ nhanh nhất với chúng tôi:

Bước 1: Chuẩn bị trước Booking Confirmation ID hoặc Booking Reference ID/Number.

Bước 2: Liên hệ với chúng tôi qua một trong các phương thức sau:

  • Qua Website:

+ Mục FAQ trên website: https://mytravelthru.com/faqs

+ Vào mục HELP (cuối cùng bên trái website), kéo xuống dưới Qúy khách sẽ thấy phần CONTACT US, Qúy khách vui lòng điền form thông tin về BOOKING để tổng đài viên check chính xác về thông tin của Qúy khách để liên hệ lại.

+ Vào mục CHAT WITH US (cuối cùng bên phải) để đặt câu hỏi về các vấn đề khác.

how to contact us the fastest way

Periwinkle Colorful Branding 4 Steps to Boost Your Business Infographic Instagram Post 1

Bước 3: Gửi lại email xác nhận thông tin thay đổi.

Sự giúp đỡ của Qúy Khách hàng chính là tiền đề cho những cải tiến đột phá mới của chúng tôi.

Trân trọng!

———————–

Dear Valued Guests,

We’ve been receiving more calls than usual lately. To limit the overload, we have systematized frequently asked questions of customers on the software so that we can handle your request as quickly as possible AFTER ONE CLICK.

Here are the fastest ways to contact us:

Step 1: Prepare Booking Confirmation ID or Booking Reference ID/Number in advance.

Step 2: Contact us via one of the following methods:

  • Website:

FAQ section: https://mytravelthru.com/faqs

Go to the HELP section (The last left of the website), scroll down, and see the CONTACT US section. Please fill in the information form about YOUR BOOKING so that the operator can check your information correctly to contact you again.

Go to CHAT WITH US (last right) to ask questions about other issues.

how to contact us the fastest way

Periwinkle Colorful Branding 4 Steps to Boost Your Business Infographic Instagram Post 1

Step 3: Resend the email confirming the changed information.

Your help is the premise for our breakthrough innovations.

Best regards!

Recent Post

RAK Pick-up Instruction

Hello from MyTravelThru, I hope you are exited for your trip to Marrakesh (RAK) tomorrow! We are confirming your airport transfer and sending pick up

RAK Pick-up Instruction

Hello from MyTravelThru, I hope you are exited for your trip to Marrakesh (RAK) tomorrow! We are confirming your airport transfer and sending pick up

RAK pick-up instructions

Hello from MyTravelThru, I hope you are exited for your trip to Marrakesh (RAK) tomorrow! We are confirming your airport transfer and sending pick up

No more posts to show
Enter your search & hit enter