The Best Fast-Track Service At MyTravelThru 2023 | MyTravelThru

The fast track service at MyTravelThru
The fast-track service at MyTravelThru

[English Below]

MYTRAVELTHRU TÍCH HỢP THÊM DỊCH VỤ ĐÓN SÂN BAY

Từ ngày 18/08, MyTravelThru chính thức bổ sung dịch vụ đón sân bay, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ với nhiều dịch vụ đa dạng.

Ông Mai Anh Tân, Giám đốc MYTRAVELTHRU chia sẻ: “Bổ sung Fast-track service rất cần thiết trong việc hoàn thiện hệ sinh thái đa tầng của MyTravelThru sau khi đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như đưa đón sân bay và một số tiện ích khác”. Cùng định hướng phát triển thị trường kết hợp với kinh nghiệm trong ngành công nghệ và vận tải du lịch, MYTRAVELTHRU nắm ưu thế vượt trội trong việc gia nhập thị trường dịch vụ đón sân bay trọn gói.

Khách hàng có thể sử dụng trang web trực tuyến hoặc đường dây nóng của MyTravelThru để đặt dịch vụ đón sân bay trọn gói, bên cạnh các dịch vụ chủ lực của chúng tôi bao gồm dịch vụ đưa đón sân bay và thuê xe cùng tài xế riêng.

Bên cạnh đó, MYTRAVELTHRU củng cố hệ sinh thái B2C bằng cách tăng thu nhập cho đối tác tài xế và đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng với nhiều loại xe đưa đón từ Phổ thông đến Cao cấp, dịch vụ đưa đón sân bay toàn diện từ hỗ trợ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, sắp xếp hành lý.

Đây cũng là bước đi tiếp nối từ kết quả kinh doanh ấn tượng của quý I năm 2022, khi thị trường du lịch sống động trở lại từ sau dịch Covid-19. Sự ra mắt này dự báo mang đến cho MyTravelThru bước tăng trưởng nhảy vọt khoảng 30% vào dịp quý IV năm 2022.

——————

MYTRAVELTHRU INTEGRATES THE FAST-TRACK SERVICE

On August 18, MyTravelThru officially added the fast-track service, contributing to perfecting the technology ecosystem with various services.

Mr. Tan Mai – Director of MYTRAVELTHRU, said that:

“Adding Fast track service is essential in completing MyTravelThru’s multi-tier ecosystem after achieving outstanding achievements in airport transfers and other utilities.” Furthermore, with the same market development orientation and experience in the technology and tourism industry, MyTravelThru holds a remarkable advantage in entering the market of full-service airport pick-up.

Customers can use MyTravelThru’s online website or hotline to book a package airport pick-up service and our core services, including airport transfers and car rental with a private driver.

In addition, MyTravelThru strengthens the B2C ecosystem by increasing income for driver partners and diversifying choices for customers with a variety of shuttles from Economy to Premium with full airport shuttle service, from support check-in, security check, and luggage arrangement.

It was also a follow-up step from the impressive business results of the first quarter of 2022, when the tourism market returned to life after the Covid-19 epidemic. This launch is forecast to bring MyTravelThru a jump of about 30% by the fourth quarter of 2022.

You can visit our Linkedin, Twitter, or Facebook.

 

Recent Post

No more posts to show
Enter your search & hit enter