Là một Công ty Vận chuyển khách hàng

MyTravelThru không chỉ là một nền tảng công nghệ giúp công việc của bạn liên quan đến điều hành và quản lý các chuyến công tác trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa giúp các công ty có thể dễ dàng lên lịch, giám sát và kiểm soát chất lượng chuyến đi của các cấp giám đốc điều hành khác nhau trong mạng lưới hơn 150 người của chúng tôi quốc gia và hơn 700 sân bay.

mytravelthru corporate 1

Là một Công ty Vận chuyển khách hàng

MyTravelThru không chỉ là một nền tảng công nghệ giúp công việc của bạn liên quan đến điều hành và quản lý các chuyến công tác trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa giúp các công ty có thể dễ dàng lên lịch, giám sát và kiểm soát chất lượng chuyến đi của các cấp giám đốc điều hành khác nhau trong mạng lưới hơn 150 người của chúng tôi quốc gia và hơn 700 sân bay.

mytravelthru corporate 1
Tại sao bạn chọn ?

Quản lý ngân sách dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng theo dõi tất cả các kế hoạch du lịch của giám đốc điều hành và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong thời gian thực

Hoạt động thuận tiện

Dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát chất lượng hành trình của các cấp điều hành khác nhau

24/7

Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm nào mà bạn có thể có.

Tiết kiệm thời gian

Bạn có thể giải phóng thời gian quý báu, cho phép bạn tập trung vào các khía cạnh quan trọng khác.

Làm cách nào để Đăng ký?

Đăng ký bằng cách điền vào mẫu

tạo tài khoản công ty

Lịch trình

Tận hưởng chuyến đi của bạn

Đăng ký bằng cách điền vào mẫu

Đăng ký bằng cách điền vào The Form Dưới

Enter your search & hit enter